Tampereen Siivous & rakennuksen loppusiivous

Rakennuksen loppusiivouksen tavoitteena on puhdistaa tilat käyttöönottokuntoon. Loppusiivous on suunniteltava huolella, jotta loppusiivouksen eri vaiheet voidaan tehdä oikea-aikaisesti rakentamisen edetessä, näin varmistetaan pölynhallinta ja toimintakokeiden onnistuminen.

Loppusiivouksen ensimmäisessä vaiheessa puretaan suojukset ja poistetaan irtolika sekä viedään rakennusjätteet pois. Suojausten poisto suositellaan tehtävän kaksi päivää ennen siivouksen aloittamista, jotta pöly ehtii laskeutua.

Toisessa vaiheessa tilat siivotaan urakka-asiakirjoissa määritetyn vaatimustason mukaisiksi sekä suoritetaan lattiamateriaalien käyttöönottopesu ja – suojaus valmistajan ohjeiden mukaan. Rakennuksen ikkunoiden pesu voidaan aloittaa ja kalusteiden sisäpinnat pyyhkiä, vaikka viimeistely- ja asennustyöt ovat kesken.

Viimeinen vaihe aloitetaan kun viimeiset rakennustyöt on saatu valmiiksi ja hieno rakennuspöly on ehtinyt laskeutua tasopinnoille. Kulku likaisen ja puhtaan alueen välillä minimoidaan pölyn leviämisen välttämiseksi.

Loppusiivouksen vaiheet

  1. Suojausten purku, rakennusjätteiden poisto sekä irtolian pyyhkiminen pinnoilta
  2. Tilat siivotaan vaatimustason mukaisiksi, lattiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus- ja suojaus ikkunat pestään.
  3. Hieno rakennuspöly poistetaan tasopinnoilta ja siivotut tilat suljetaan liikenteeltä.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tämä pätee erityisen hyvin loppusiivoukseen. Työnsuunnittelu ja aikataulutus yhdessä ammattitaitoisten siivoojien kanssa takaavat onnistuneen ja kustannustehokkaan lopputuloksen.

Työturvallisuus ja hyvä laatu on Tampereen Siivouksessa toiminnan lähtökohtana

Siivoojamme tulevat kohteeseen aina asianmukaisessa varustuksessa. Kaikilla Tampereen Siivouksen työntekijöillä on kuvalliset henkilökortit, joten kulunvalvonta työmaalla on vaivatonta.

Siivoojien varustukseen kuluu: suojakypärät, kuulosuojaimet, silmäsuojaimet ,työhön soveltuvat suojakäsineet, turvajalkineet ja heijastava varoitusvaatetus

Rakennussiivousten hinnat alkaen 26 € / tunti (alv 0 %). Pyydä tarjous!

Tee rakennusprojekti helpommaksi ja tilaa Tampereen siivous tekemään loppusiivous

Rakennussiivoukset

Loppusiivousten luokat

Loppusiivoukset jaetaan puhtausluokkiin P1 ja P2. Kun rakennuttaja tai tilaaja pyrkii S1- tai S2-luokkaan, hanke on toteuttava P1- puhtausluokan vaatimuksia noudattaen. Ammattitaitoinen rakennussiivous varmistaa, että sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Pölynhallinta on kaiken A ja O joka varmistetaan riittävän usein suoritettavalla ylläpitosiivouksella. P1 puhtausluokassa pölykertymät mitataan toimintakoe- sekä luovutusvaiheessa. Pölykertymille on määritelty sallitut maksimiarvot.

P2-siivouksessa ei rakennustöillä ole erityisiä puhtausvaatimuksia eikä raja-arvoja pölykertymille. P2-siivous vastaa normaalia hyvän rakentamistavan mukaista käytäntöä,
mutta ei ole vaatimuksiltaan yhtä tiukka.

Rakennuksen loppusiivouksen tavoitteena on puhdistaa tilat käyttöönottokuntoon. Loppusiivous on suunniteltava huolella, jotta loppusiivouksen eri vaiheet voidaan tehdä oikea-aikaisesti rakentamisen edetessä, näin varmistetaan pölynhallinta ja toimintakokeiden onnistuminen.

P1 puhtausluokan kohteessa ennen toimintakoetta poistetaan rikkoutuneet lattiasuojat ja korvataan ne uusilla. Kaikki rakennusaikainen jäte poistetaan sekä irtolika imuroidaan. Suojausten poisto suositellaan tehtävän kaksi päivää ennen siivouksen aloittamista, jotta pöly ehtii laskeutua. Ikkunat pestään. Alakaton yläpuolisten rakenteiden pinnoilta poistetaan pöly. Irtolika poistetaan taso- ja pystypinnoilta sekä kalusteiden ulko- ja sisäpinnoilta. IV-konehuoneen ja IV-laitteiden ulkopinnat puhdistetaan. Ennen toimintakoetta suoritetaan pölykertymien mittaukset.

Toimintakokeiden jälkeen tilat siivotaan urakka-asiakirjoissa määritetyn vaatimustason mukaisiksi sekä suoritetaan lattiamateriaalien käyttöönottopesu ja – suojaus valmistajan
ohjeiden mukaan. Viimeinen vaihe aloitetaan kun viimeiset rakennustyöt on saatu valmiiksi ja hieno rakennuspöly on ehtinyt laskeutua tasopinnoille. Kulku likaisen ja puhtaan alueen välillä minimoidaan pölyn leviämisen välttämiseksi.

P1 puhtausluokan kohteessa suoritetaan pölykertymien mittaukset vielä uudelleen luovutusvaiheessa. Olipa rakennuksesi P1 tai P2 puhtausluokan kohde, suoritamme siivouksen aina aikataulussa ja ammattitaitoisesti.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä - suunnitellaan yhdessä juuri Sinulle sopiva siivous